Ommaviy oferta

 1. «LEAN TRADE SOLUTIONS» МЧЖ (бундан буён "LEBAZAR") мазкур офертани товарлар буюртмаларини www.LEBAZAR.uz сайти орқали қабул қилиш бўйича хизматларни бажариш йўли билан қабул қилган шахсларга уларни етказиб бериш хизматини ташкил этишни тақдим этади (бундан буён "Шартнома").
 2. Ушбу ҳужжат оммавий оферта бўлиб ҳисобланади ва www.LEBAZAR.uz сайт орқали товарлар буюртмаларини қабул қилиш бўйича ахборот хизматларни кўрсатиш тўғрисидаги шартнома тузиш таклифини ва уларни етказиб бериш хизматини ташкил қилишни ўз ичига олади.
 3. АТАМАЛАР ВА ТАъРИФЛАР.

* LEBAZAR-етказиб берувчи билан шартнома тузган ва етказиб бериладиган маҳсулотларни LEBAZAR.uz сайтида тақдим этган юридик шахс;

* Агент / Шоппер-харидор буюртмаларини ШопперАпп орқали қабул қилувчи, етказиб берувчининг дўконида буюртма бериш ва товарларни етказиб бериш учун жисмоний шахсларнинг маблағларини қабул қилувчи, ва харидорга етказиб бериш бўйича ҳаракатларни амалга оширувчи шахс;

* Етказиб берувчи-LEBAZAR тизими орқали аҳолига товарлар сотадиган ва сотиладиган товарлар учун жисмоний шахсларнинг пул маблағларини қабул қиладиган юридик шахс;

* Харидор / мижоз-LEBAZAR тизимидан фойдаланган ҳолда етказиб берувчининг мол-мулкини якуний истеъмол учун сотиб олган, LEBAZAR.uz сайтида жойлаштирилган оммавий оферта шартларини қабул қилган жисмоний шахс;

* LEBAZAR тизими-LEBAZAR томонидан тақдим этиладиган ташкилий, ахборот ва техник ечимларнинг дастурий-аппарат комплекси, мижозлар буюртмаларини LEBAZAR.uz сайтда қабул қилишни таъминлайди ва агентга буюртма юборишни таминлайди;

*Маҳсулот-етказиб берувчининг мулки бўлган товарлар, уларнинг рўйхати LEBAZAR.uz сайтида LEBAZAR томонидан кўрсатилади;

* Буюртма- LEBAZAR.uz сайтда тузилган электрон ариза ва LEBAZAR харидорига юборилади, LEBAZAR тизимида сақланаётган харидорнинг идентификатори, рўйхати, миқдори, товар нархи ва бошқа маълумотларни ўз ичига олган;

* Чек -етказиб берувчи томонидан чоп этилган ва товарлар учун тўловни амалга оширгандан сўнг мижозга бериладиган ҳужжат;

* Пластик банк картаси-банк томонидан чиқарилган, тегишли банкда карта эгасининг ҳисоб рақами мавжудлигини тасдиқловчи ва нақд пулсиз тўловни амалга ошириш ҳуқуқини берувчи шахсий тўлов воситаси.

* Қабул қилиш-таклифни қабул қилган шахснинг жавоби, унинг тарафидан таклиф қабул қилиниши;

* Оферта-бир шахсга, бир нечта муайян шахсга ёки таклиф (оферта) қилган шахснинг иродаси кўриб чиқиладиган шартноманинг барча муҳим шартларини ўз ичига олган шахсларнинг аниқланмаган доирасига юборилган таклиф, таклифда кўрсатилган шартлар бўйича жавоб берадиган ҳар қандай шахс билан шартнома тузиш;

* Юк етказиб бериш-мижозга буюртма бериш учун курер хизматлари.

 

ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

 

* * Шартнома товарларни Ле Базар тизими орқали буюртма қилиш ва етказиб бериш тартибини белгилайди ва номаълум шахслар доирасига юборилган оммавий таклиф (бундан буён "таклиф" деб аталади).

 • * Ушбу офертани қабул қилиш Ле Базар -сайти орқали буюртма қилинган товарларни харидор томонидан тўланиши.
 • LEBAZAR веб-сайти орқали сотиб олинган товарларни етказиб берувчининг дўконида кўрсатилган нархда сотиб олинган товарларни қайтариш бўйича аксияларни ўз ичига олмайди ва етказиб берувчи томонидан мижозга берилган мижознинг лояллик картаси қабул қилинмайди.

 

БУЮРТМАНИ ЕТКАЗИБ БЕРИШ.

*Хозир талаб ошган пайтдамахсулотлар 7 кунгача кечга колиб келиши мумкин чунки сервис хамма харидорларга улгуриб бераолмаябти заказлар билан.

* Буюртма буюртмачи томонидан LEBAZAR тизимидан фойдаланган ҳолда www.LEBAZAR.uz сайт орқали амалга оширилади. Буюртмани расмийлаштиришда харидор қуйидаги маълумотларни тақдим этишга мажбур:

* фамилияси, исми, отасининг исми (рус тилида);

* ҳақиқий етказиб бериш манзили;

* алоқа телефони;

 • маҳсулот номи, артиcул, марка, хилма-хиллик, жисмлар сони, сотиб олинган товарлар тўпламига киритилган нарсалар сони, маҳсулот нархи;

* харидорнинг хоҳишига кўра қўшимча маълумот.

* LEBAZAR буюртма бериш пайтида харидор томонидан тақдим этилган маълумотларнинг мазмуни ва ишончлилиги учун жавобгар эмас.

* Буюртма бериш пайтида тақдим этилган маълумотларнинг ишончлилиги учун харидор жавобгардир.

* Буюртмани харидор томонидан тўлаш харидорнинг оммавий таклиф шартларига розилигини билдиради.

* LEBAZAR.uz сайтда тақдим этилган барча ахборот материаллари, малумотнома хусусиятига эга ва маҳсулотнинг муайян ҳосса ва хусусиятлари ҳақида ишончли маълумотни тўлиқ етказиб бера олмайди. Харидорда маҳсулотнинг муайян ҳосса ва хусусиятларига оид саволлар бўлса, буюртма беришдан олдин етказиб берувчига мурожаат қилиш керак.

* Харидор ўзи ҳақида рўйхатдан ўтиш маълумотларини таҳрир қилиш ҳуқуқига эга.

 

 

БУЮРТМА УЧУН ТЎЛОВ

* Товарлар учун тўлов LEBAZAR.uz сайтдан нақд пулсиз тўлов орқали амалга оширилади, шунингдек, буюртмани олишда нақд пул орқали.

* Нақд пулсиз тўловлар мижозлар томонидан фақат қуйидаги йўллар билан амалга оширилади:

* мижознинг банк пластик картасидан маблағларни LEBAZAR тизимидаги мижознинг шахсий кабинети орқали ўтказиш орқали;

* чакана тўловлар тизими орқали (онлайн тўлов);

* Буюртманинг якуний қиймати LEBAZAR.uz сайтда буюртмани тасдиқлаш вақтида харидорга хабар қилинади.

* LEBAZAR.uz сайтда кўрсатилган маҳсулотлар нархи ва юк етказиб бериш нархлари LEBAZAR томонидан бир томонлама равишда харидор огоҳлантирилмасдан ўзгартирилиши мумкин.

* Сайтда кўрсатилган нархлар сотувчининг рафидаги нархларга мос келмаслиги мумкин. Бундай ҳолларда, товарларни етказиб беришнинг охирги ва тўғри нархи-етказиб берувчининг (супермаркетнинг) рафида кўрсатилган ва чекда кўрсатилган нарх.

* Буюртмани тўлаш буюртмачининг буюртма қийматининг 100 фоизини, ушбу таклифда кўрсатилган усулларни, буюртмани тасдиқлаганидан сўнг дарҳол ўтказиш йўли билан амалга оширилиши керак. Нақд пул билан тўлашда тўлов мижоз томонидан агентга берилади.

* Буюртма бериш ва йиғишдан кейин етказиб берувчи томонидан берилган нақд пулни текшириш миқдори бепул юк ташиш шартларини қўллаш учун асосдир. Яъни, буюртма йиғилганда буюртма миқдори ўзгарган ва минимал чегарадан ошиб кетган бўлса, етказиб бериш миқдори бепул бўлади. Агар товарни йиғиш жараёнида нақд пул миқдори буюртманинг минимал миқдоридан паст бўлса, буюртма миқдори етказиб бериш шартларига мувофиқ тўланади.

* Агар рад этиш оқланса, харидорнинг пулини қайтариш амалга оширилади, яъни.,

* нотўлиқ етказиб бериш;

* буюртма бўйича кўрсатилмаган товарларни етказиб бериш;

* сифатсиз маҳсулотни етказиб бериш, сифати етказиб бериш жараёнида ёмонлашди.

* шартномада назарда тутилган бошқа ҳолатлар.

 

 

 

Маҳсулотни қуйидаги тартибда рад этган кундан бошлаб 10 иш куни ичида пулни қайтариш муддати:

* буюртма бутунлай бекор қилинган бўлса, етказиб берувчи томонидан тўлов амалга оширилган пластик банк картасига:

* LEBAZAR-ни LEBAZAR тизимидаги харидорнинг виртуал ҳисобига бонуслар кўринишида ўтказиш йўли билан, агар буюртма қисман бекор қилинган бўлса, 1 бонус баллари 1 сўмга тенг.

 1. МАҲСУЛОТ ЕТКАЗИБ БЕРИШ

* Товарларни етказиб бериш Тошкент шаҳри бўйича учинчи шахслар иштирокида амалга оширилади •

 • Товарларни етказиб бериш муддати товарларни тўлашдан сўнг мижознинг шахсий офисида кўрсатилади.
 • Агар буюртмачининг буюртма ёки унинг бир қисми буюртмачининг етказиб бериш вақтида рад этилса, буюртмачининг етказиб бериш нархи ва буюртмани дўконга қайтариш учун тўланади, товарларни қабул қилиш жараёнида агентнинг айби билан мижозга нотўғри миқдор, ассортимент ёки тўлиқ маҳсулот етказиб берилганлиги аниқланади.

* LEBAZARнинг товарни харидорга топшириш мажбурияти Агент томонидан мижозга етказиб бериш вақтида бажарилган ҳисобланади.

* Буюртма олгандан сўнг, мижоз товарни маҳсулотнинг белгиланган миқдори, ассортименти ва тўлиқлигига мувофиқлигини текшириши, шунингдек, маҳсулотнинг яроқлилик муддати чекланган товарлар учун яроқлилик муддатини текшириши керак.

 

 

 • Даъволарни кўриб чиқиш. Етказиб берилаётган товарлар Харидорга, Харидор йўқлигида - Буюртмачини тақдим этган ёки кўрсатган ҳар қандай шахсга берилади. Товарларни топширишда курер фирибгарлик ҳолатларининг олдини олиш учун олувчининг шахсини тасдиқловчи ҳужжатларни талаб қилишга ҳақлидир.
 • Товарга эгалик ҳуқуқи, шунингдек тасодифий йўқолиш ёки шикастланиш хавфи, Харидорга товарни топшириш ва унга бериш пайтидан бошлаб ўтади. Буюртма товарни қабул қилувчига берилганда ва чекни топширилганда етказиб берилган деб ҳисобланади. Товарларни қабул қилиб, харидор буюртманинг бажарилганини тасдиқлайди.

 

 

 1. ДАЪВОНИ КЎРИБ ЧИҚИЛИШИ
 • LEBAZAR мижознинг даъволари, агар улар қуйидагилар билан боғлиқ бўлса, кўриб чиқади:
 • товарларни тўлиқ етказиб берилмаганлиги;
 • буюртмада кўрсатилмаган товарларни етказиб бериш;

Етказиб бериш жараёнида сифати ёмонлашган товарлар.

 • агар LEBAZAR тизимида нарх ўзгартирилмаган бўлса, Таъминловчининг дўконида белгиланган нархдан юқори нархда товарларни сотиб олиш.
 • Ушбу ҳолатларда, LEBAZARАР етказиб берилмаган товарларни етказиб беришни, LEBAZAR тизимида мижознинг тегишли аризасига биноан товарларни алмаштиришни ташкиллаштиради. Агар ушбу шартлардан бирини бажаришнинг иложи бўлмаса, маблаг ъМижозга 6.1-бандда кўрсатилган тартибда қайтарилади. Шартноманинг 4-бўлими.
 • Агар Буюртмани қабул қилиш пайтида Мижоз томонидан бирон бир даъво қилинмаса, у ҳолда товар тўлиқ қабул қилинади ва харидорга тўғри топширилади.
 • Сотиб олинган Товарларнинг сифати бўйича тўловлар ва товарларни қабул қилишдан кейин юзага келадиган даъволар қуйидаги тартибда кўриб чиқилади:
 • 1. Қуйидаги тоифадаги товарларни қайтариб олиш фақат олинганидан кейин 2 соат ичида амалга оширилади:
 • - сабзавот ва мевалар
 • - тухум / сут ва сут маҳсулотлари
 • - гўшт ва гўшт маҳсулотлари
 • - балиқ ва балиқ маҳсулотлари
 • - нон ва нон маҳсулотлари
 • - торт ва ширинликлар
 • - музлатилган овқатлар
 • Ушбу муддат охирида LEBAZAR юқоридаги нарсаларни қайтариб бермаслик ҳуқуқига эга.
 • Бундай ҳолларда буюртмачи товарларни қайтариб берувчига тўғридан-тўғри мурожаат қилиб, "Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ва тегишли етказиб берувчининг қоидаларига мувофиқ қайтариб бериш ҳуқуқига эга.
 1. Бошқа тоифадаги товарларни қайтариб бериш, товарларни олгандан кейин 24 соат ичида амалга оширилиши мумкин
 • 3. Ушбу тоифадаги маҳсулотлар, улар очилганда ва қисман ишлатилганда қайтарилиши ёки алмашиниши мумкин эмас

Шахсий гигиена воситалари.

 

 1. Томонларнинг жавобгарлиги
 • Пудратчи жавобгар эмас:
 • телекоммуникатсия тармоқларининг алоқа сифати учун, шунингдек, LEBAZAR айби билан бўлмаган телекоммуникатсия хизматларини тақдим этишдаги узилишлар ва носозликлар учун.
 • LEBAZAR ва Харидор томонидан учинчи шахслар томонидан етказиб бериладиган (кўрсатилган) телекоммуникатсия хизматларининг узилиши билан боғлиқ бўлган хизматлар узилишлари ва узилишлар учун.
 • агар LEBAZAR хизматларининг сифатсизлиги мижоз томонидан таклиф шартларини лозим даражада бажармаганлик натижасида юзага келган бўлса.
 • ҳар қандай сабабларга кўра Мижоз томонидан этказилган ҳар қандай зарарлар учун, шу жумладан Хизматдан фойдаланиш ёки ундан фойдаланиш имконияти йўқлиги ёки хатолар, камчиликлар, ишдаги узилишлар, функтсияларнинг ўзгариши, нуқсонлар, маълумотлар узатишда LEBAZAR тизимининг ишлашидаги кечикишлар ва бошқалар.
 • LEBAZAR тизимининг айби бўлмаган ҳолда юзага келган ҳар қандай (вақтинча ёки қисман) носозликлар, узилишлар, узилишлар ёки фойдаланиб бўлмайдиган ҳолатлар тўғрисида.
 • Мижоз парол, ИД ёки бошқа маълумотларни ошкор қилиши муносабати билан этказилган зарар учун.
 • етказиб бериш шартлари бузилганлиги учун, агар харидор ўзи тўғрисида нотўғри маълумотлар жойлаштирганда Буюртмачини хабардор қилса.
 • сотиб олувчи томонидан LEBAZAR.uz веб-сайти орқали нотўғри фойдаланилганлиги учун.
 • LEBAZAR, Буюртмачига уч мартадан кўпроқ буюртма қилинган товарни олиш рад этилган тақдирда, Буюртмачига янги Буюртмани жойлаштиришдан бош тортиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади.
 • LEBAZAR, агар у ўз вақтида ва сифатли хизмат кўрсатишга қодир эмас деб ҳисобласа, ҳар қандай мижозга, агар улар аллақачон тўланган бўлса, дарҳол тўланган ҳолда хизмат кўрсатишни рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади.
 • Харидор тақдим этилган маълумотларнинг мазмуни ва аниқлиги учун жавобгардир.
 1. ФОРС МАЖОР

Агар Томонлар ушбу Битим бўйича мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганликлари учун жавобгар эмаслар, агар бундай қобилиятсизлик, агар Томонларнинг назорати остида бўлмаган энгиб бўлмас куч таъсир этган бўлса, хусусан: табиий офатлар, техник носозликлар, ёнғинлар, тартибсизликлар, инқилоблар, ҳарбий ҳаракатлар. расмий равишда юқорида кўрсатилган ҳолатлар таъсири остида бўлган жойларда содир бўлган ҳаракатлар, карантин ёки бошқа офатлар.

 1. Тортишувларни ҳал қилиш
 • Шартномани бажариш жараёнида юзага келадиган барча низолар Битим Томонлар томонидан музокаралар орқали олдиндан кўриб чиқилади.

* Келишувга эришилмаган тақдирда низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида белгиланган тартибда кўриб чиқилади •

* Мазкур шартномада назарда тутилмаган барча ишларда шартнома тарафлари Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига амал қилади.

 1. АХБОРОТ МАХФИЙЛИГИ.

* LEBAZAR Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ харидор ҳақидаги шахсий маълумотларнинг хавфсизлигини таъминлаш мажбуриятини олади ва шартнома бажарилишига алоқадор бўлмаган учинчи шахсларга харидорнинг маълумотларини тегишли махфийлик режимига риоя қилмасдан хабар қилмайди.

* Ушбу оферта шартларида шартнома тузиш ҳамда тузилган LEBAZAR шартномасини тўғри бажариш мақсадида харидор LEBAZAR ва LEBAZAR ваколатига эга бўлган шахсларга ўз шахсий маълумотларини қайта ишлашга розилик беради. LEBAZAR шахсий маълумотларнинг махфийлигини таъминлаш мажбуриятини олади.

* Харидор хабардор ва шартнома тузиш ва ижро этиш мақсадида, харидорнинг шахсий маълумотлари курерлик хизматларига махфийлик шароитида LEBAZARГА ўтказилиши мумкинлигига рози.

* LEBAZAR харидор билан телефон орқали музокаралар олиб бориш ҳуқуқига эга •

 1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛ МУЛКНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ.

* LEBAZAR сайтида жойлаштирилган барча матнли маълумотлар ва график тасвирлар LEBAZAR мулки ҳисобланади.  Бундай ахборот ва/ёки тасвирларнинг учинчи шахслар томонидан LEBAZAR розилигисиз фойдаланиш LEBAZAR ҳуқуқларининг бузилиши ҳисобланади ва Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида назарда тутилган жавобгарликка олиб келиши мумкин.

6.БОШҚА ШАРТЛАР.

* Харидор ва LEBAZAR ўртасидаги муносабатларга, ушбу шартномада тартибга солинмаган жойларида Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги қўлланилади.

* Харидор LEBAZAR тизимида харидорни рўйхатга олишда, шу жумладан LEBAZAR тизимида "шахсий маълумотлар тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси қонунида назарда тутилган ҳаракатларни амалга оширишда харидор томонидан кўрсатилган шахсий маълумотларни қайта ишлашга розилик беради.

* LEBAZARГА харидор томонидан саволлар ва шикоятлар келиб тушган тақдирда, у уларни қуйидаги усуллардан бири билан эълон қилиши мумкин:

* LEBAZAR 71 200 11 12 телефон рақамига қўнғироқ қилинг;

* почта орқали қуйидаги манзилга ёзма равишда LEBAZAR: 100115, Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, 1-квартал, 6-уй.

* LEBAZAR манзилига электрон хат юбориш: инфо@LEBAZAR.uz

* LEBAZAR ушбу оферта матнини янги таҳрирдаги сайтга жойлаштириш орқали исталган вақтда ушбу оферта шартларига ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга www.LEBAZAR.uz. таклифлар матни сайтда янги таҳрирда жойлаштирилган санадан бошлаб харидорлар ва учинчи шахслар учун ўзгаришлар кучга киради www.LEBAZAR.uz LEBAZAR ёки таклифда кўрсатилган сана.

* Товарларни етказиб беришдан тушадиган барча солиқлар, бошқа мажбурий тўловлар Агент томонидан мустақил равишда тўланади. LEBAZAR Агент солиқ ва бошқа мажбурий тўловларни тўламаганлиги учун жавобгар эмас.

* Сайт бўлими www.LEBAZAR.uz "LEBAZAR тўлови ва хизматлари" офертанинг ажралмас қисми ҳисобланади.